Chương trình công tác tuần từ ngày 08/8/2016 đến ngày 13/8/2016

Ngày

Ni dung

Thực hiện

Thứ hai

08/8

 

- Giao ban đầu tuần.

- Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ Công đoàn huyện Thống Nhất (7h30).

- Họp Đảng ủy LĐLĐ tỉnh (9h30).

- Giám sát Đảng viên Chi b 6 (Trường trung cp ngh KT-KT s 2) 14h.

TT, Các ban, VP

Ban ToC, CSPL

Đảng ủy viên

Đ/c Đây

Thứ ba

09/8

 

- Hội nghị góp ý Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh” tại LĐLĐ tỉnh (8h).

- Triển khai NQ 6b và 7b/NQ-TLĐ cho cán bộ Công đoàn huyện Thống Nhất (8h)

- Dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Ban Chỉ đạo 106 của tỉnh tại Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo (8h).

- Dự hội thảo “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN trong tình hình mới tại Hà Nội

- Tập huấn kỹ năng ký kết TƯLĐTT tại LĐLĐ thành phố Biên Hòa (8h).

- Dự lớp tập huấn về ATVSLĐ cho cán bộ Công đoàn tại TP. Đà Lạt (09-11/8).

- Dự kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam Việt Nam tại Hội trường Tỉnh ủy (8h30).

- Tham gia giảng bài “Hướng dẫn Công đoàn khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tập thể” tại TP. Đà Nẵng (09-11/8).

- Tham gia Đoàn của Sở LĐTB-XH thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại công ty sợi Tainan (8h30).

- Họp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (14h).

- Tham gia xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh (14h).

BCH, ToC

 

UBKT, TaC

Đ/c Ý, Điều

 Đ/c Lập

Ban CSPL

Ban BHLĐ

Ban Tuyên giáo

 Đ/c Hà

 

Ban CSPL

 Đ/c Như Ý

Đ/c Sinh

Thứ tư

10/8

 

- Tổ chức tổng kết phong trào con CNVCLĐ, LLVT tỉnh “Học giỏi, sống tốt” giai đoạn 2006-2016 và năm 2016 tại T.Tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh (7h30).

- Dự HN trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Quyết định 217 và 218-QĐ/TW khu vực phía Nam tại Tỉnh ủy Đồng Nai (7h30).

- Dự họp thành viên Ban Chỉ đạo 07 của tỉnh tại Eros Palace (13h30).

- Tập huấn kỹ năng đào tạo và Luật ATVSLĐ tại Khách sạn Đồng Nai (10-11/8)

BTV, các ban

 

Đ/c Hồng

 Đ/c Như Ý

Đ/c Đây, CSPL

Thứ năm

11/8

 

- Tập huấn công tác tuyên giáo, nữ công cho cán bộ CĐ huyện Thống Nhất (7h30).

- Tham gia Đoàn của Sở LĐTB-XH thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại công ty TNHH Asy (8h30).

- Dự tập huấn nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm nhân dân tại Nhà Khách 71 (11-14/8)

Ban TG, NC

Đ/c Đây

 Đ/c Đây, Dũng, Sinh

Thứ sáu

12/8

- Tập huấn công tác ATVSLĐ cho cán bộ CĐCS tại Công đoàn KCN Biên Hòa.

- Họp Ban điều hành Dự án “Nâng cao năng lực Công đoàn trong các doanh nghiệp dệt may” tại thành phố Vũng Tàu (8h).

Ban BHLĐ

Đ/c Đây, Sinh

Thứ bảy

13/8

 

- Tập huấn “Cán bộ CĐ tham gia Ban Tư vấn cải tiến DN” tại LĐLĐ tỉnh (8h).

- Dự tập huấn về TƯLĐTT tại thành phố Vũng Tàu (8h).

- Trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Phước Mạnh – Phó Chủ tịch.

                          Đ/c Lê Thị Kim Dung – Chuyên viên Ban Tài chính.

                          Đ/c Nguyễn Văn Đây – Lái xe.

Đ/c Đây, Sinh, Vũ

Ban CSPL

 

  Nơi nhận:                                          

- Thường Trực TU;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Thường trực UBMTTQ tỉnh;

- Phòng TH-TLĐ;        

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;

- Các CĐ cấp trên cơ sở và tương đương;

- Các ban và đơn vị trực thuộc;

- Đài PTTHĐN&Phòng CM;

- Lưu VT - VPCT tuan 08-8-2016.docCT tuan 08-8-2016.doc

                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

          PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

                 (Đã ký)

                    Nguyễn Thị Như Ý

 


Liên kết website

Lượt truy cập