CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 14/10/2019 đến 20/10/2019)

Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ hai

14/10

­­­­­­

- Giao ban đầu tuần (7h30).

- Tham gia lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn do Tổng LĐLĐ tổ chức tại Hà Nội (14-18/10).

- Dự hội thảo trực tuyến Ban Dân vận Trung ương về 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tỉnh ủy (8h).

- Dự HN trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX  tại Tỉnh ủy (13h).

 

TT, các ban, VP

Đ/c Dũng, Hồng

 Đ/c Lập,

CV các ban

Chủ tịch, PCT

Thứ ba

15/10

 - Dự diễn đàn “ Nâng cao quyền năng của Phụ nữ tại nơi làm việc trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp 4.0” tại Hà Nội (8h30).

- Tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện CSPL về BHXH, BHYT của UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm việc tại UBND huyện Cẩm Mỹ (8h).

- Tổ chức tập huấn phòng chống HIV/AIDS cho CNLĐ tại CĐ Khu công nghiệp Biên Hòa (8h).

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho CNLĐ tại Cty Fleming VN (9h).

- Dự họp đánh giá kết quả công tác dân vận quý III/2019 tại Tỉnh ủy (13h30).

 Chủ tịch

 

Ban CSPL

 

Ban TG-NC

 Ban TG-NC

Đ/c Lập

 

Thứ tư

16/10

 

- Dự họp mặt 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam tại Eros Palace (8h30).

- Tổ chức tập huấn Đề án 938/CP cho CNVCLĐ tại huyện Xuân Lộc (9h30).

 

 

Đ/c Lập

Ban TG-NC

 

Thứ năm

17/10

 - Dự họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam tại Thành ủy Biên Hòa (8h).

- Giám sát chuyên đề năm 2019 tại huyện Vĩnh Cửu (8h).

- Làm việc về TƯLĐTT nhóm DN ngành gỗ tại KCN Tam Phước (8h). 

 Đ/c Thắng

 

UBKT

Đ/c Sinh, CSPL

Thứ sáu

18/10

 - Làm việc bình thường.

 

Thứ bảy

19/10

 

 - Tổ chức tập huấn phòng chống HIV/AIDS cho CNLĐ tại CĐ Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (8h).

- Trực cơ quan: Đ/c Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch

                            Đ/c Nguyễn Bảo Gia Danh - CV Văn phòng

                            Đ/c  Lê Quang Viên - Lái xe

 Ban TG-NC

Chủ nhật

20/10

- Tổ chức Liên hoan doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc” tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm văn hóa huyện Trảng Bom (7h).

Ban TG-NC

 

   Nơi nhận:                                          

- Thường Trực TU;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Thường trực UBMTTQ tỉnh;

- Phòng TH-TLĐ;        

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;

- Các CĐ cấp trên cơ sở và tương đương;

- Các ban và đơn vị trực thuộc;

- Đài PTTHĐN&Phòng CM;

- Lưu VT – VP.

66.doc66.doc

                       

TL. BAN THƯỜNG VỤ

                    CHÁNH VĂN PHÒNG

                                Đã ký

               Lê Hữu Hiền

              

Liên kết website

Lượt truy cập