Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
275
  
Attachment5/23/2023
Thể lệ cuộc thi ảnh "Tôi tin dùng hàng Việt" trên đia bàn tỉnh Đồng Nai
274
  
Attachment5/23/2023
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Kế hoạch3
273
  
Attachment3/16/2023
V.v đọc nghiên cứu và tuyên truyền về cuốn sách của Tổng Bí thư
Ban Tuyên giáo Nữ công13Tuyên truyền5Công văn6
272
  
Attachment8/22/2022
Báo cáo Công đoàn tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tháng16Báo cáo8
271
  
Attachment8/23/2022
Báo cáo tuần từ ngày 14/8/2022 đến ngày 19/8/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
270
  
Attachment8/8/2022
Báo cáo tuần từ ngày 30/7/2022 đến ngày 06/8/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
269
  
Attachment7/25/2022
KH tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiều pháp luật lao động" trogn đoàn viên và NLĐ năm 2022
Ban Tuyên giáo Nữ công13Kế hoạch3
268
  
Attachment6/20/2022
Báo cáo tuần từ ngày 12/6 đến ngày 18/6/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
267
  
Attachment7/22/2022
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tháng16Báo cáo8
266
  
Attachment8/1/2022
Báo cáo tuần từ ngày 23/7/2022 đến ngày 30/7/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
265
  
Attachment7/25/2022
Báo cáo tuần từ ngày 16/7/2022 đến ngày 23/7/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
264
  
Attachment7/19/2022
V/v tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1029 - 28/7/2022)
Ban Tuyên giáo Nữ công13Tuyên truyền5Công văn6
263
  
Attachment7/18/2022
Báo cáo tuần từ ngày 09/7/2022 đến ngày 16/7/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
262
  
Attachment7/13/2022
V/v vận động ĐV & NLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật 2022"
Ban Tuyên giáo Nữ công13Tuyên truyền5Công văn6
261
  
Attachment7/13/2022
V/v tuyên truyền Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Ban Tuyên giáo Nữ công13Tuyên truyền5Công văn6
260
  
Attachment7/11/2022
Báo cáo tuần từ ngày 02/7/2022 đến ngày 09/7/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
259
  
Attachment7/4/2022
Báo cáo tuần từ ngày 25/6/2022 đến ngày 02/7/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
258
  
Attachment6/27/2022
Báo cáo tuần từ ngày 18/6/2022 đến ngày 25/6/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
257
  
Attachment5/23/2022
Báo cáo tuần từ ngày 14/5 đến ngày 21/5/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
256
  
Attachment5/30/2022
Báo cáo tuần từ ngày 21/5 đến ngày 28/5/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
255
  
Attachment6/6/2022
Báoc áo tuần từ ngày 28/5 đến ngày 04/6/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
254
  
Attachment6/13/2022
Báo cáo tuần từ ngày 04/6 đến ngày 12/6/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
253
  
Attachment5/16/2022
Báo cáo tuần từ ngàu 08/5 đến ngày 14/5/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
252
  
Attachment5/9/2022
Báo cáo tuần từ ngày 23/4 đến ngày 08/5/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
251
  
Attachment4/28/2022
Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội địa biểu Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh12công tác tổ chức13Kế hoạch3
250
  
Attachment4/25/2022
báo cáo tuần tfw ngày 16/4 đến ngày 23/4/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
249
  
Attachment4/18/2022
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Quý I phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo quý18Báo cáo8
248
  
Attachment4/18/2022
Báo cáo tuần từ ngầy 09/4 đến ngày 16/4/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
247
  
Attachment4/12/2022
Báo cáo tuần từ ngày 02/4/2022 đến ngày 09/4/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
246
  
Attachment4/4/2022
Báo cáo tuần từ ngày 26/3/2022 đến ngày 02/4/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
1 - 30Next