Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1334/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

4/18/2022

Trích yếu

Báo cáo tuần từ ngầy 09/4 đến ngày 16/4/2022

Cơ quan ban hành

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

14

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

8

Attachments

1334 BC_0001.pdf    
Created at 4/20/2022 9:53 AM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 4/20/2022 9:53 AM by lien doan lao dong tinh