Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1343/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

4/25/2022

Trích yếu

báo cáo tuần tfw ngày 16/4 đến ngày 23/4/2022

Cơ quan ban hành

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

14

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

8

Attachments

1343_0001.pdf    
Created at 4/25/2022 4:08 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 4/25/2022 4:08 PM by lien doan lao dong tinh