Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1358/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

5/16/2022

Trích yếu

Báo cáo tuần từ ngàu 08/5 đến ngày 14/5/2022

Cơ quan ban hành

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

14

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

8

Attachments

1358 BC_0001.pdf    
Created at 5/16/2022 2:59 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 5/16/2022 2:59 PM by lien doan lao dong tinh