Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1371/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

5/30/2022

Trích yếu

Báo cáo tuần từ ngày 21/5 đến ngày 28/5/2022

Cơ quan ban hành

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

14

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

8

Attachments

1371 BC_0001.pdf    
Created at 6/14/2022 9:12 AM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 6/14/2022 9:12 AM by lien doan lao dong tinh