Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1398/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

6/27/2022

Trích yếu

Báo cáo tuần từ ngày 18/6/2022 đến ngày 25/6/2022

Cơ quan ban hành

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

14

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

8

Attachments

1398 BC_0001.pdf    
Created at 7/6/2022 2:11 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 7/6/2022 2:11 PM by lien doan lao dong tinh