Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1418/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

7/18/2022

Trích yếu

Báo cáo tuần từ ngày 09/7/2022 đến ngày 16/7/2022

Cơ quan ban hành

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

14

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

8

Attachments

1418 BC_0001.pdf    
Created at 7/18/2022 3:43 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 7/18/2022 3:43 PM by lien doan lao dong tinh