Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1460/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

8/23/2022

Trích yếu

Báo cáo tuần từ ngày 14/8/2022 đến ngày 19/8/2022

Cơ quan ban hành

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

14

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

8

Attachments

1460 BC tuan_0001.signed.pdf    
Created at 8/24/2022 2:44 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 8/24/2022 2:44 PM by lien doan lao dong tinh