Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1234

Ngày ban hành

3/16/2023

Trích yếu

V.v đọc nghiên cứu và tuyên truyền về cuốn sách của Tổng Bí thư

Cơ quan ban hành

Ban Tuyên giáo Nữ công

Cơ quan ban hành:ID

13

Lĩnh vực

Tuyên truyền

Lĩnh vực:ID

5

Thể loại

Công văn

Thể loại:ID

6

Attachments

sach TBT.pdf    
Created at 3/16/2023 9:34 AM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 3/16/2023 9:40 AM by lien doan lao dong tinh