Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

253 /KH-BCĐ264

Ngày ban hành

5/23/2023

Trích yếu

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Kế hoạch

Thể loại:ID

3

Attachments

KH253MTTQ.pdf    
Created at 6/20/2023 2:07 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 6/20/2023 2:07 PM by lien doan lao dong tinh