Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Đại hội V

NoiDung


ĐẠI HỘI V: Tháng 5/1993


BCH gồm 36 uỷ viên. Đ/c Nguyễn Đình Thắng – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, giử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. 02 đ/c Nguyễn Thành Tuấn và Đinh Thị Kim Thoa – tiếp tục giử chức vụ Phó Chủ tịch.


Mục tiêu đại hội: Việc làm – Đời sống – Công bằng xã hội.​

Attachments

Created at 4/4/2016 1:35 PM by System Account
Last modified at 6/17/2016 10:16 AM by DONGNAI\trangmt