Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Công tác Chính sách Pháp luật88ApprovedYes
1
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
7
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
9
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
9
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
4
  
Lịch công tác58ApprovedNo
5
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
5
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
6
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
10
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
6
  
Lịch công tác58ApprovedNo
15
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
7
  
Công tác Tuyên giáo - Nữ công50ApprovedYes
8
  
Các phong trào thi đua51ApprovedYes
13
  
Các phong trào thi đua51ApprovedYes
13
http://congdoan.vn/tin-tuc/hoat-dong-cong-doan-3569/(live)-toa-dam-truc-tuyen-giai-phap-to-chuc-phong-trao-thi-dua-%e2%80%9ccnvcld-no-luc-vuot-kho-sang-tao-quyet-tam-chien-thang-dai-dich-covid-19-tai-cong-doan-co-so%e2%80%9d-601684.tld
  
Các phong trào thi đua51ApprovedYes
6
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
10
  
Lịch công tác58ApprovedNo
14
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
9
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
11
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
9
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
14
  
Chăm lo cho người lao động93ApprovedYes
8
  
Công tác Tuyên giáo - Nữ công50ApprovedYes
37
  
Công tác Tuyên giáo - Nữ công50ApprovedYes
25
  
Công tác Tuyên giáo - Nữ công50ApprovedYes
19
  
Lịch công tác58ApprovedNo
15
Attachment
  
Công tác Tuyên giáo - Nữ công50ApprovedNo
18
http://quochoitv.vn/Videos/thoi-su/2021/10/doan-dbqh-tinh-dong-nai-dong-gop-y-kien-luat-so-huu-tri-tue/559834
  
Công tác Tuyên giáo - Nữ công50ApprovedYes
12
  
Lịch công tác58ApprovedNo
21
1 - 30Next