Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment5/16/2022
Báo cáo tuần từ ngàu 08/5 đến ngày 14/5/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment5/9/2022
Báo cáo tuần từ ngày 23/4 đến ngày 08/5/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment4/28/2022
Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội địa biểu Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh12công tác tổ chức13Kế hoạch3
  
Attachment4/25/2022
báo cáo tuần tfw ngày 16/4 đến ngày 23/4/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment4/18/2022
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Quý I phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo quý18Báo cáo8
  
Attachment4/18/2022
Báo cáo tuần từ ngầy 09/4 đến ngày 16/4/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment4/12/2022
Báo cáo tuần từ ngày 02/4/2022 đến ngày 09/4/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment4/4/2022
Báo cáo tuần từ ngày 26/3/2022 đến ngày 02/4/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment3/28/2022
Báo cáo tuần từ ngày 19/3/2022 đến ngày 26/3/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment3/21/2022
Báo cáo tuần từ ngày 12/3 đến ngày 19/3/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment3/14/2022
Báo cáo tuần từ ngày 05/3 đến ngày 12/3/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment2/21/2022
Báo cáo tuần từ ngày 12/02 đến ngày 19/02/2022
Ban Chính sách pháp luật10Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment2/14/2022
Báo cáo tuần từ ngày 07/02 đến ngày 12/02/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment1/10/2022
Báo cáo tuần từ ngày 04/01 đến ngày 10/01/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment1/4/2022
Báo cáo tuần từ ngày 25/12/2021 đến ngày 0401/2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment12/27/2021
Báo cáo tuần từ ngày 18/12 đến ngày 25/12/2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15
  
Attachment11/24/2021
Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14báo cáo năm17Báo cáo8
  
Attachment11/22/2021
Báo cáo tuần từ ngày 13/11 đến ngày 20/11/2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment11/15/2021
Báo cáo tuần từ ngày 06/11 đến ngày 13/11/2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment11/12/2021
KH tổ chức cuộc thi Video clip "Công nhân viên chức lao động Đồng Nai thể dục thể theo nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch Covid 19"
Ban Tuyên giáo Nữ công13tổ chức các Hội thi9Kế hoạch3
  
Attachment11/8/2021
Báo cáo tuần từ ngày 30/10 đến ngày 6/11/2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment11/1/2021
Báo cáo tuần từ ngày 23/10/2021 đến ngày 30/10/2021
Liên đoàn lao động4Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment10/27/2021
Hướng dẫn về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid 19"
Ban Chính sách pháp luật10Hướng dẫn4
  
Attachment10/27/2021
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tháng16Báo cáo8
  
Attachment10/27/2021
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo quý18Báo cáo8
  
Attachment10/25/2021
Báo cáo tuần từ ngày 16/10/2021 đến ngày 23/10/2021
Liên đoàn lao động4Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment10/13/2021
Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng, chống dịch Covid 19 trong đoàn viên và NLĐ năm 2021
Ban Tuyên giáo Nữ công13Kế hoạch3
  
Attachment6/21/2021
V/v vận động DN đăng ký mua vắc xin tiêm phòng Covid 19 cho CNLĐ tại DN
Ban Tuyên giáo Nữ công13Công văn6
  
Attachment6/4/2021
V/v thực hiện Công văn số 6180/UBND-KGVX ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v cách ly ngwòi đến/về từ TP HCM
Ban Tuyên giáo Nữ công13Công văn6
  
Attachment6/2/2021
TB danh sách Ban CHủ nhiệm CT3 xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tỉnh Đồng Nai
Ban Tuyên giáo Nữ công13Thông báo5
1 - 30Next