Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment11/24/2021
Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14báo cáo năm17Báo cáo8
  
Attachment11/22/2021
Báo cáo tuần từ ngày 13/11 đến ngày 20/11/2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment11/15/2021
Báo cáo tuần từ ngày 06/11 đến ngày 13/11/2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment11/12/2021
KH tổ chức cuộc thi Video clip "Công nhân viên chức lao động Đồng Nai thể dục thể theo nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch Covid 19"
Ban Tuyên giáo Nữ công13tổ chức các Hội thi9Kế hoạch3
  
Attachment11/8/2021
Báo cáo tuần từ ngày 30/10 đến ngày 6/11/2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment11/1/2021
Báo cáo tuần từ ngày 23/10/2021 đến ngày 30/10/2021
Liên đoàn lao động4Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment10/27/2021
Hướng dẫn về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid 19"
Ban Chính sách pháp luật10Hướng dẫn4
  
Attachment10/27/2021
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tháng16Báo cáo8
  
Attachment10/27/2021
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo quý18Báo cáo8
  
Attachment10/25/2021
Báo cáo tuần từ ngày 16/10/2021 đến ngày 23/10/2021
Liên đoàn lao động4Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment10/13/2021
Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng, chống dịch Covid 19 trong đoàn viên và NLĐ năm 2021
Ban Tuyên giáo Nữ công13Kế hoạch3
  
Attachment6/21/2021
V/v vận động DN đăng ký mua vắc xin tiêm phòng Covid 19 cho CNLĐ tại DN
Ban Tuyên giáo Nữ công13Công văn6
  
Attachment6/4/2021
V/v thực hiện Công văn số 6180/UBND-KGVX ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v cách ly ngwòi đến/về từ TP HCM
Ban Tuyên giáo Nữ công13Công văn6
  
Attachment6/2/2021
TB danh sách Ban CHủ nhiệm CT3 xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tỉnh Đồng Nai
Ban Tuyên giáo Nữ công13Thông báo5
  
Attachment6/2/2021
Báo cáo kết quả chương trình xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp "Đạt chuẩn văn hóa" 6 tháng đầu năm 2021
Ban Tuyên giáo Nữ công13Người lao động4Báo cáo8
  
Attachment6/1/2021
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Công đoàn giáo dục năm học 2020 - 2021
Ban Chính sách pháp luật10Hướng dẫn4
  
Attachment5/24/2021
Báo cáo tuần từ ngày 14/5 đến ngày 21/5/2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment5/10/2021
Báo cáo tuần từ ngày 29/4 đến ngày 07/5/2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment5/14/2021
V/v điều chỉnh một số nọi dung KH 154-KH/LĐLĐ ngày 04/5/2021 của BTV LĐLĐ tỉnh
Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh12Công văn6
  
Attachment5/12/2021
V/v thực hiện KL số 1500b/KL-TLĐ ngày 08/01/2021 của Tổng LĐLĐ về tiếp tục thực hiện NQ 06b/NQ-BCH và CT số 03/CT-TLĐ trong nữ CNVCLĐ trong tình hình mới
Ban Tuyên giáo Nữ công13Công văn6
  
Attachment5/10/2021
Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, Dân số, Gia đình, trẻ em năm 2021
Ban Tuyên giáo Nữ công13Tuyên truyền5Hướng dẫn4
  
Attachment5/7/2021
TB v/v tăng cường tuyên truyền cuộc bầu cử đại biẻu QH khóa XV và bầu cử địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hưởng ứng Cuộc thi "CNVCLĐ với ngày hội của toàn dân"
Ban Tuyên giáo Nữ công13Tuyên truyền5Thông báo5
  
Attachment5/5/2021
V/v tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19
Ban Tuyên giáo Nữ công13Tuyên truyền5Công văn6
  
Attachment4/28/2021
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tháng16Báo cáo8
  
Attachment4/26/2021
Báo cáo tuần từ ngày 16/4/2021 đến ngày 23/4/2021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment4/19/2021
Báo cáo tuần từ ngày 09/4 đến ngày 16/42021
Văn phòng LĐLĐ tỉnh14Báo cáo tuần15Báo cáo8
  
Attachment4/23/2021
Hỏi đáp về bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
Ban Tuyên giáo Nữ công13Tuyên truyền5
  
Attachment4/20/2021
KH tổ chức Đại hội TDTT trong CNVCLĐ tỉnh năm 2021
Ban Tuyên giáo Nữ công13Tuyên truyền5Kế hoạch3
  
Attachment4/16/2021
V/v tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)
Ban Tuyên giáo Nữ công13Tuyên truyền5Công văn6
  
Attachment4/15/2021
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2021)
Ban Tuyên giáo Nữ công13Tuyên truyền5Đề cương9
1 - 30Next