Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Công đoàn cơ sở trực thuộc

Title

Công đoàn cơ sở trực thuộc

NoiDung


DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

Fax

1

CĐCS Cty CP Ô tô Trường Hải

 Trương Hoàng Chương

Phụ trách phía Nam

 0933 805807

Attachments

Created at 6/17/2016 10:34 AM by DONGNAI\trangmt
Last modified at 6/17/2016 10:36 AM by DONGNAI\trangmt