Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Chương trình nghĩa tình Công đoàn

Loại tin

Chương trình nghĩa tình Công đoàn

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

Chăm lo cho người lao động

Chuyên mục tin cha:ID

93

HienThiChiTiet

No

Attachments

Created at 9/7/2021 9:50 AM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 9/7/2021 9:50 AM by lien doan lao dong tinh