Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Chương trình công tác tuần từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022

Title

Chương trình công tác tuần từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022

Loại tin

Lịch công tác

Loại tin:ID

58

Đoạn tin ngắn

Chương trình công tác tuần từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022

Nội dung

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

ViewCount

54

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

196 CTR_0001.pdf    
Created at 4/20/2022 9:56 AM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 7/2/2022 8:42 AM by System Account