Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Title

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Loại tin

Công tác tổ chức

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Nội dung

Trong 2 ngày 22 và 23-4, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ Công đoàn năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có 73 cán bộ Công đoàn chuyên trách Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn cấp huyện và các cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước có từ 1 ngàn đoàn viên trở lên.

Quang cảnh buổi tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn năm 2022
Quang cảnh buổi tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn năm 2022

Tại hội nghị tập huấn, các cán bộ Công đoàn đã được bồi dưỡng kiến thức về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành; nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng hoạt động cho cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước. Nội dung cụ thể gồm: Bộ luật lao động năm 2019, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các cơ sở pháp lý liên quan; kỹ năng hoạt động Công đoàn cơ sở; kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; vai trò của Công đoàn trong việc nâng cao năng suất lao động; bồi dưỡng kiến thức sử dụng phần mềm trực tuyến trong hạt động Công đoàn; nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên…

Buổi tập huấn nhằm giúp cán bộ Công đoàn cập nhật kiến thức mới, nắm vững kỹ năng nghiệp vụ để vận dụng linh hoạt, lồng ghép vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Báo Đồng Nai​

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

ViewCount

63

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 4/25/2022 3:37 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 7/3/2022 2:46 PM by System Account