Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1484/LĐLĐ

Ngày ban hành

6/4/2021

Trích yếu

V/v thực hiện Công văn số 6180/UBND-KGVX ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v cách ly ngwòi đến/về từ TP HCM

Cơ quan ban hành

Ban Tuyên giáo Nữ công

Cơ quan ban hành:ID

13

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Công văn

Thể loại:ID

6

Attachments

1484_0001.pdf    
Created at 6/4/2021 3:21 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 6/4/2021 3:21 PM by lien doan lao dong tinh