Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1152/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

10/25/2021

Trích yếu

Báo cáo tuần từ ngày 16/10/2021 đến ngày 23/10/2021

Cơ quan ban hành

Liên đoàn lao động

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

8

Attachments

1152BC_0001.pdf    
Created at 10/25/2021 3:13 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 10/25/2021 3:13 PM by lien doan lao dong tinh