Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

52/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành

10/27/2021

Trích yếu

Hướng dẫn về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid 19"

Cơ quan ban hành

Ban Chính sách pháp luật

Cơ quan ban hành:ID

10

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Hướng dẫn

Thể loại:ID

4

Attachments

52HD_0001.pdf    
Created at 10/28/2021 2:36 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 10/28/2021 2:36 PM by lien doan lao dong tinh