Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1184/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

11/22/2021

Trích yếu

Báo cáo tuần từ ngày 13/11 đến ngày 20/11/2021

Cơ quan ban hành

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

14

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

8

Attachments

1184 BC_0001.pdf    
Created at 11/23/2021 2:57 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 11/23/2021 2:57 PM by lien doan lao dong tinh