Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1229/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

12/27/2021

Trích yếu

Báo cáo tuần từ ngày 18/12 đến ngày 25/12/2021

Cơ quan ban hành

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

14

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

1229 BC_0001.pdf    
Created at 12/27/2021 3:36 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 12/27/2021 3:36 PM by lien doan lao dong tinh