Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1240/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

1/10/2022

Trích yếu

Báo cáo tuần từ ngày 04/01 đến ngày 10/01/2022

Cơ quan ban hành

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

14

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

8

Attachments

1240 BC_0001.pdf    
Created at 1/11/2022 2:43 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 1/11/2022 2:43 PM by lien doan lao dong tinh