Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1273/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

2/14/2022

Trích yếu

Báo cáo tuần từ ngày 07/02 đến ngày 12/02/2022

Cơ quan ban hành

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

14

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

8

Attachments

1273 BC LDLD_0001.pdf    
Created at 2/15/2022 9:20 AM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 2/15/2022 9:20 AM by lien doan lao dong tinh