Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1282/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

2/21/2022

Trích yếu

Báo cáo tuần từ ngày 12/02 đến ngày 19/02/2022

Cơ quan ban hành

Ban Chính sách pháp luật

Cơ quan ban hành:ID

10

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

8

Attachments

1282 BC_0001.pdf    
Created at 2/23/2022 9:02 AM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 2/23/2022 9:02 AM by lien doan lao dong tinh