Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1309/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành

3/21/2022

Trích yếu

Báo cáo tuần từ ngày 12/3 đến ngày 19/3/2022

Cơ quan ban hành

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

14

Lĩnh vực

Báo cáo tuần

Lĩnh vực:ID

15

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

8

Attachments

1309 BC_0001.pdf    
Created at 3/22/2022 2:48 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 3/22/2022 2:48 PM by lien doan lao dong tinh