Các phong trào thi đua

Bám sát tình hình thực tiễn của Đồng Nai để tổ chức các phong trào thi đua chất lượng

Bám sát tình hình thực tiễn của Đồng Nai để tổ chức các phong trào thi đua chất lượng

Xem tiếp

Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng

Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng

Xem tiếp

19 công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức giao lưu, từ thiện xã hội

19 công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức giao lưu, từ thiện xã hội

Xem tiếp

Đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng trong năm 2022

Đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng trong năm 2022

Xem tiếp

Đồng Nai: Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động cho nữ lao động dịp 8.3

Đồng Nai: Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động cho nữ lao động dịp 8.3

Xem tiếp

Cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện các nhân tố điển hình

Cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện các nhân tố điển hình

Xem tiếp

Tọa đàm trực tuyến: Giải pháp tổ chức phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19 tại công đoàn cơ sở”

Tọa đàm trực tuyến: Giải pháp tổ chức phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19 tại công đoàn cơ sở”

Xem tiếp

Sắp diễn ra tọa đàm trực tuyến “Giải pháp tổ chức phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19 tại công đoàn cơ sở”

Sắp diễn ra tọa đàm trực tuyến “Giải pháp tổ chức phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19 tại công đoàn cơ sở”

Xem tiếp

Đẩy mạnh các trong phong trào thi đua năm 2021

Đẩy mạnh các trong phong trào thi đua năm 2021

Xem tiếp

Hội nghị triển khai phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021

Hội nghị triển khai phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Lượt truy cập