Công tác tổ chức

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Xem tiếp

Khai giảng lớp Văn bằng 2 - ngành: Ngôn ngữ anh

Khai giảng lớp Văn bằng 2 - ngành: Ngôn ngữ anh

Xem tiếp

Bế giảng lớp lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn

Bế giảng lớp lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn

Xem tiếp

Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân lao động

Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân lao động

Xem tiếp

Tập trung phát triển đoàn viên Công đoàn

Tập trung phát triển đoàn viên Công đoàn

Xem tiếp

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai có thêm 1 Phó chủ tịch

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai có thêm 1 Phó chủ tịch

Xem tiếp

Đổi mới hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

Đổi mới hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

Xem tiếp

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

Xem tiếp

Phấn đấu 100% doanh nghiệp có 25 lao động trở lên có tổ chức Công đoàn trong năm 2023

Phấn đấu 100% doanh nghiệp có 25 lao động trở lên có tổ chức Công đoàn trong năm 2023

Xem tiếp

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đến cử tri trong tỉnh

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đến cử tri trong tỉnh

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Lượt truy cập