TUYỂN GIẢNG VIÊN PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI

Trung tâm TVPL Công đoàn - LĐLD tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ tổ chức đào tạo 06 lớp công nhân nòng cốt về kiến thức pháp luật và trò chơi trong tháng 8, 9 năm 2018. Anh /chị nào ...

Liên kết website

Lượt truy cập