Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai đạt giải Ba Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” năm 2019

 Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-CĐVCVN-BNV ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” năm 2019. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chọn cử CĐCS Sở Tư pháp thành lập Đội gồm 05 đ/c tham gia cuộc thi với ý tưởng: 

“Ứng dụng CNTT trong thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp”

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, giảm thiểu chi phí phát sinh, nhất là các trường hợp công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài; người nước ngoài có thời gian sinh sống ở Việt Nam và hiện đang sinh sống ở nước ngoài; người nước ngoài có thời gian sinh sống ở Việt Nam và hiện đã về nước có thể nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử. Năm 2018, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã có sáng kiến đề nghị thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên cơ sở Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Luật Lý lịch tư pháp năm 2009; Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Lý lịch tư pháp; Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/207 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật về cấp phiếu lý lịch tư pháp và giao dịch điện tử nêu trên cũng như nhu cầu của công dân và khả năng ứng dụng trên thực tế, Sở Tư pháp dự kiến triển khai thí điểm việc cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử (song song với bản giấy như hiện nay) có giá trị pháp lý trong việc thực hiện các giao dịch thông qua phương thức điện tử theo yêu cầu của các cá nhân, đảm bảo đúng các nguyên tắc về giao dịch điện tử, an toàn và bảo mật thông tin, phù hợp với nguyên tắc tiến hành giao dịch điện tử của cơ quan Nhà nước được quy định tại Điều 40 Luật Giao dịch điện tử.

 

Qua vòng thi sơ khảo, Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai được Ban Tổ chức lựa chọn tham gia cuộc thi chung khảo vào ngày 17/11/2019 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam – Hà Nội với tổng số 18 đội gồm các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố về dự thi.anh 1.png

 

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Hội thi nhằm nâng cao nhận thức trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam và xã hội về cải cách hành chính, về tinh thần phục vụ nhân dân. Đây cũng là dịp để biểu dương những mô hình, đơn vị đã làm tốt, tổng hợp những sáng kiến, ý tưởng hay để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của kinh tế- xã hội đất nước, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức cả nước về trách nhiệm tham gia cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

 

 

 anh 2.png

 

Sau 01 ngày tranh tài, các đội tham gia đã thể hiện phần thi hết sức sôi nổi, trình bày ý tưởng cải cách hành chính của đơn vị ấn tượng và Ban Tổ chức đã tổng kết trao giải vào lúc 19h00 cùng ngày, kết quả Đội Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai đạt giải III và được nhận Cờ của Công đoàn Viên chức Việt Nam – Bộ Nội vụ và được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

  

 Phát biểu tại buổi tổng kết, trao giải, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhấn mạnh: Trong thời gian các cấp Công đoàn Viên chức cần tiếp tục bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng, tham gia và có những để xuất, ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính. Năm 2019, phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, để phát huy vai trò và tầm quan trọng của cải cách hành chính; cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng đi đầu trong công tác cải cách hành chính thực hành tiết kiệm, phòng chống tham những lãnh phí; là hạt nhân quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước, trong xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….

  

Kết quả cuộc thi Công đoàn Văn phòng Chính phủ đạt giải Nhất; Giải Nhì thuộc về 02 đơn vị: Bộ Nội Vu, Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Tháp; Giải Ba thuộc về 03 đơn vị: Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai, Công đoàn Bộ Tài chính, Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam; Giải Khuyến khích gồm 05 đơn vị: Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ; Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu; Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Nam, Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình.

Nguồn: LTGT - CĐVC

Liên kết website

Lượt truy cập