Công tác Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp


Trưởng phòng cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Phước Sang cho biết, thuận lợi cơ bản nhất khi thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị và Kết luận 80 của Ban Bí thư là sự quyết tâm vào cuộc của Tỉnh ủy Đồng Nai; 13/13 Đảng bộ trực thuộc đều thành lập được Ban chỉ đạo 07 và hoạt động khá hiệu quả.

Đến cuối năm 2014, toàn Đảng bộ tỉnh có 114 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI, với 2.560 đảng viên, giảm 6 tổ chức cơ sở Đảng và tăng 52 đảng viên (do giải thể, chuyển giao và thành lập mới). Trong đó, đảng viên mới kết nạp là 232 đồng chí. Trong tổng số 114 tổ chức Đảng có 76 chi bộ cơ sở, 19 Đảng bộ cơ sở và 19 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, thị xã. 

       Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới được 337 tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI với 165.393 đoàn viên. Riêng trong năm 2014, thành lập 44 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 24.813 đoàn viên, nâng tổng số CĐCS thuộc doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1.154 CĐCS với trên 463.800 đoàn viên. 

       Đến hết năm 2014, toàn tỉnh có 125 tổ chức cơ sở đoàn với 5.419 đoàn viên, trong 125 tổ chức cơ sở đoàn có 19 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 382 đoàn viên; 33 tổ chức đoàn trong công ty TNHH với 1.553 đoàn viên; 35 tổ chức đoàn trong công ty cổ phần với 2.386 đoàn viên, còn lại là các hình thức khác. Về tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên, đến cuối 2014 có 94 chi hội ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước và khu nhà trọ với 4.175 hội viên, tăng 61 cơ sở hội và 3.830 hội viên….

       Ông Sang cho rằng, theo khảo sát thực tế sau 4 năm thực hiện Kết luận 80, phần lớn các tổ chức Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI đã phát huy tốt vai trò trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Các tổ chức Đảng, đoàn thể đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, xác lập được mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân với nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống của người lao động; phát triển được đảng viên mới, đoàn viên Công đoàn tăng cao hơn.

       Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trung bình mỗi năm có khoảng từ 70.000 đến 75.000 công nhân lao động và cán bộ Công đoàn được tuyên truyền bồi dưỡng chính trị pháp luật theo Đề án 84 của tỉnh, từng bước nâng cao nhận thức cho công nhân lao động và cán bộ Công đoàn.

Tiếp tục nâng cao nhận thức

       Bí thư Đảng bộ Công ty CP Taekwang Vina Vũ Đình Quân cho rằng, trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đạt được điều này là do nhận thức của các cấp lãnh đạo công ty từ Đảng bộ, Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn đều thống nhất cho rằng, tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động càng mạnh thì càng góp phần vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp và thực hiện hiệu quả phúc lợi của người lao động.

       Ông Nguyễn Ái Duy, Bí thư Chi bộ Công ty Pouchen Việt Nam nêu kinh nghiệm, để tổ chức Đảng, các đoàn thể hoạt động có hiệu quả trong doanh nghiệp, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của mình thì việc tranh thủ sự đồng tình của Ban giám đốc cũng như tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian sinh hoạt là điều kiện để tổ chức Đảng, đoàn thể phát huy vai trò, lãnh đạo, cổ vũ người lao động tích cực tham gia lao động sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp và chính mình…

      Tuy nhiên, thực tế không phải tổ chức Đảng, đoàn thể nào khi được thành lập trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đều hoạt động hiệu quả, vì bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện Kết luận 80 của Ban Bí thư vẫn còn những khó khăn. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI nên chưa phát huy được vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp. Có tổ chức đảng xây dựng quy chế hoạt động không bám sát chức năng, nhiệm vụ; công tác vận động quần chúng vào tổ chức ở một số cấp ủy viên, nhất là Bí thư Đảng bộ, chi bộ còn lúng túng; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, lý luận chính trị, bồi dưỡng cấp ủy mới đối với tổ chức đảng ở doanh nghiệp thực hiện chưa hiệu quả do phần lớn đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, kiêm nhiệm nhiều vị trí; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên chưa cao, nhất là trình độ lý luận chính trị. Mặt khác, các doanh nghiệp chủ yếu quan tâm sản xuất kinh doanh, chưa thực sự quan tâm công tác sinh hoạt chi bộ, còn lồng ghép với các công tác khác dẫn đến tính chiến đấu, tiên phong của đảng viên và tổ chức đảng chưa cao…

     Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian tới, để công tác phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân và FDI cần tập trung quán triệt sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công nhân lao động, nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng; chính sách pháp luật (Luật Lao động, Luật Công đoàn) theo Kế hoạch 84 của Đảng bộ tỉnh; nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu “diễn biến hòa bình”, các luận điệu xuyên tạc; củng cố và xây dựng Đảng, đoàn thể doanh nghiệp ngoài Nhà nước vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

                                                                                                                                                                                Anh Hà

Liên kết website

Lượt truy cập