Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2016-2021”

Tại hội nghị, có 14 lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo, các đ/c Chủ tịch CĐ các doanh nghiệp, CĐ các huyện cơ bản thống nhất với dự thảo về sự cần thiết của đề án, nội dung, mục tiêu, 5 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đề án. Tuy nhiên, các đại biểu cũng kiến nghị xoay quanh một số vấn đề như: cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn của cả hệ thống chính trị; nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ CĐ chủ chốt; bồi dưỡng kỹ năng thương lượng, ký kết hợp đồng lao động; đặc biệt là kỹ năng đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các doanh nghiệp; chăm lo tốt đến quyền lợi người lao động thông qua các chính sách, nhà ở, nhà trẻ, nhà văn hoá, tiếp cận nhiều hơn các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống cho CNLĐ, tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia sinh hoạt cộng đồng, cơ chế chính sách bảo vệ cán bộ Công đoàn để phát huy vị thế của tổ chức CĐ trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá.

                                                                                                                    M.Ph​

Liên kết website

Lượt truy cập