CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019)

Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ hai

28/10

­­­­­­

- Giao ban đầu tuần (7h30).

- Dự tập huấn giảng viên nguồn về đối thoại và thương lượng tập thể do Tổng LĐLĐ tổ chức tại Đà Lạt (28-31/10).

- Tổ chức tập huấn Đề án 938/CP cho CBCĐ và CNLĐ tại Cty Vedan (14h).

 

TT, các ban, VP

Đ/c Sinh

 Ban TG-NC

Thứ ba

29/10

 - Tham gia xử án tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- Tổ chức HN giao ban công tác Tài chính năm 2019 tại LĐLĐ tỉnh (8h).

- Dự HN hỗ trợ pháp lý cho DN do Sở Tư pháp tổ chức tại Nhà khách 71 (8h).

- Dự tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 tại Khách sạn Đồng Nai (8h).

- Dự HN trực tuyến về công tác tài chính tại Ngân hàng Công thương (8h30).

- Dự hội nghị tình hình Biển Đông và hoạt động tổ chức XH dân sự cho CB chủ chốt tại Bộ CHQS tỉnh (13h30). 

 Đ/c Dũng

Ban TTrực, TaC

Đ/c Hồng

Đ/c Lập

 

Ban TaC

UVTV ch.trách 

Thứ tư

30/10

 - Dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 tại Tỉnh ủy (8h).

- Tập huấn cho cán bộ BCH CĐCS về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, tài chính CĐ tại huyện Định Quán (8h).

- Dự họp đánh giá kết quả chương trình nông thôn mới tại Sở NN&PTNT (8h).

- Dự hội nghị tập huấn công tác Nữ công do Tổng LĐLĐ tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh 7h30 (30-31/10). 

 Đ/c Lập

Ban ToC, TaC, UBKT

Ban CSPL

Ban TG-NC 

Thứ năm

31/10

 - Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ CĐCS năm 2019 tại LĐLĐ tỉnh (8h).

- Tuyên truyền pháp luật lao động và tập huấn Đề án 938/CP cho CBCĐ và CNLĐ Cty Magx (14h).

 Đ/c Dũng

Ban TG-NC

 

Thứ sáu

01/11

 - Họp công bố quyết định giải thể Công đoàn ngành Công thương (14h30).

 Ban TTrực, các Trưởng ban

Thứ bảy

02/11

 

 - Dự khai mạc chương trình khám tim cho trẻ em tại BV Nhi Đồng Nai (7h30).

- Trực cơ quan: Đ/c Kiều Minh Sinh - Trưởng Ban CSPL

                            Đ/c Nguyễn Tiến Thành - CV UBKT

                            Đ/c  Nguyễn Văn Đây - Lái xe 

 Đ/c Lập

 

 

 

   Nơi nhận:                                           

- Thường Trực TU;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Thường trực UBMTTQ tỉnh;

- Phòng TH-TLĐ;        

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;

- Các CĐ cấp trên cơ sở và tương đương;

- Các ban và đơn vị trực thuộc;

- Đài PTTHĐN&Phòng CM;

- Lưu VT – VP.

68.doc68.doc


                                TL. BAN THƯỜNG VỤ

                    CHÁNH VĂN PHÒNG

                    Đã ký

                     Lê Hữu Hiền

              

Liên kết website

Lượt truy cập