TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM: Nâng cao chất lượng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nữ công

Hơn 50 cán bộ CĐ làm công tác nữ công ở các LĐLĐ tỉnh, thành phía Nam đã tham dự Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2019 do Tổng LĐLĐVN tổ chức trong hai ngày 30, 31.10. 

Tham dự có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nhấn mạnh: Phụ nữ có vai trò quan trọng trong xã hội và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội; một bộ phận không ít nữ đang giữ vai trò, trọng trách, vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội, kinh tế, có trình độ lý luận, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn cao.

Cán bộ CĐ tham gia tập huấn. Ảnh Đức Long
Cán bộ CĐ tham gia tập huấn. Ảnh Đức Long

Tuy nhiên, cũng còn một bộ phận lao động nữ chưa đáp ứng được yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và còn gặp một số khó khăn, thách thức.

Tình trạng tăng ca tồn tại khá phổ biến, điều kiện sống, điều kiện làm việc, chính sách tiền lương, BHXH, nhà ở, nhà trẻ cho con công nhân, đời sống tinh thần của nữ CNVCLĐ còn nhiều bức xúc; vần đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, nữ đơn thân, nữ có hoàn cảnh khó khăn chưa được quan tâm… Chính vì thế, việc tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nữ công là rất quan trọng và cần thiết.

Việc tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động nữ công là rất quan trọng. Ảnh Đức Long
Việc tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động nữ công là rất quan trọng. Ảnh Đức Long

Đồng chí Trịnh Thanh Hằng, cho biết Việt Nam đã phê chuẩn các công ước quốc tế về phụ nữ, bình đẳng giới và có nhiều chính sách để tạo điều kiện cho phụ nước phát triển. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thể chế hóa qua các văn bản quy phạm pháp luật như Bộ luật Lao động, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình… Tổng LĐLĐVN cũng ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết để phát triển hoạt động nữ công, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nữ CNVCLĐ.  

Trong hai ngày, các đại biểu sẽ được nghe lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, các chuyên gia giới thiệu một số quy định trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi về Bình đẳng giới và chính sách đối với lao động nữ; Vai trò, trách nhiệm của CĐ đối với vấn đề bình đẳng giới và thực hiện quyền trẻ em; Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ CĐ về thực hiện quyền trẻ em…                                                                                                                                                                                       ​Nguồn : Trang web Tổng

Liên kết website

Lượt truy cập