CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 04/11/2019 đến 09/11/2019)

Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ hai

04/11

­­­­­­

- Giao ban đầu tuần (7h30).

- Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 10/2019.

- Tham gia huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật LLTV năm 2019 tại Trường Trung cấp Giao thông vận tải (04-06/11).

- Phối hợp với Viện chiến lược và Chính sách Y tế về “ Đánh giá thực trạng và đề xuất mô hình tổ chức thực hiện công tác dân số” tại Sở Y tế (8h).

- Dự HN giao ban KT-XH tháng 11/2019 tại UBND tỉnh (14h).

- Làm việc với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh về việc khen thưởng Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020 tại UBND tỉnh (15h). 

 

TT, các ban, VP

Các Chi bộ

Theo danh sách

 Đ/c Lập, Hạnh

 

Đ/c Lập

Đ/c Hồng, CSPL

Thứ ba

05/11

 - Dự tọa đàm trong CNVCLĐ (lần thứ V) về công tác hòa giải trọng tài lao động trong giải quyết tranh chấp lao động tại Khách sạn Hòa Bình (8h15).

- Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” tại xã Phú Lý (9h30).

 Đ/c Sinh, Hà

 Đ/c Hồng, BQL quỹ

Thứ tư

06/11

 - Khảo sát nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên thuộc CĐ ngành Giáo dục tại xã Đắc Lua huyện Tân Phú (7h).

- Dự họp báo cáo tổng kết và quyết toán kinh phí môi trường năm 2019 tại Sở TN&MT tỉnh (8h). 

 BQL quỹ

 

Ban CSPL

Thứ năm

07/11

 - Tuyên truyền pháp luật lao động và tập huấn Đề án 938/CP cho cán bộ CĐ và CNLĐ công ty TNHH Fullway (thành phố Long Khánh) 7h.

- Dự HN nâng cao pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT tại Nhà khách 71 (8h). 

 Ban TG-NC

 

Đ/c Hồng

Thứ sáu

08/11

 - Tham gia tập huấn thương lượng tập thể về tiền lương tại Đà Nẵng (08-11/11).

- Tập huấn chuyên đề về công tác Tài chính tại LĐLĐ tỉnh (14h). 

 Đ/c Sinh

CBCNV cơ quan

Thứ bảy

09/11

 

 - Tổ chức Lễ “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng, chống tội phạm trong đoàn viên và NLĐ tại Công ty Cự Thành (14h).

- Trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Thị Thúy - Trưởng Ban Tài chính

                            Đ/c Thái Thị Hồng Hạnh - CV Ban TG-NC

                            Đ/c  Lê Quang Viên - Lái xe 

 Ban TG-NC

 

 

  

Nơi nhận:                                           

- Thường Trực TU;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Thường trực UBMTTQ tỉnh;

- Phòng TH-TLĐ;        

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;

- Các CĐ cấp trên cơ sở và tương đương;

- Các ban và đơn vị trực thuộc;

- Đài PTTHĐN&Phòng CM;

- Lưu VT – VP.

69.doc69.doc

                                  TL. BAN THƯỜNG VỤ

                    CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                đã ký

                      Lê Hữu Hiền

              

Liên kết website

Lượt truy cập