Đại hội VI


ĐẠI HỘI VI: Tháng 6/1998


BCH gồm 41 ủy viên. Đ/c Nguyễn Đình Thắng – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. 02 đ/c Nguyễn Thành Tuấn và Đinh Thị Kim Thoa – tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch.


Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII, đ/c Nguyễn Đình Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.


Tháng 5/1999 đ/c Nguyễn Đình Thắng được điều động về Tổng LĐLĐ Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN. Đến tháng 9/1999 đ/c Lê Hồng Phương – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy – được bầu bổ sung vào BCH và làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đ/c Huỳnh Tấn Kiệt – bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.


Giai đoạn này có 1.140 CĐCS với 123.552 ĐV/ 154.321 LĐ.


Mục tiêu đại hội: Vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước – Vì việc làm, đời sống, quyền dân chủ và công bằng xã hội – Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.​

Liên kết website

Lượt truy cập