Đại hội I


(Tháng 7/1977), với tên gọi là Liên hiệp Công đoàn tỉnh Đồng Nai. BCH gồm 25 ủy viên. Đ/c Huỳnh Thị Phượng – Tỉnh ủy viên – được bầu làm Thư ký Liên hiệp CĐ tỉnh, đ/c Trần Thị Sơn giữ chức vụ – Phó Thư ký.

- Giai đoạn này có 156 CĐCS với 19.373 ĐV/ 51.420 LĐ.

Mục tiêu đại hội: Giáo dục, rèn luyện CNVC về mọi mặt – Xây dựng con người mới XHCN – Nâng cao ý thức làm chủ tập thể – Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất – Phục vụ nông nghiệp – Bảo vệ và chăm lo lợi ích chính đáng của CNVC.​

Liên kết website

Lượt truy cập