Các phong trào thi đua

Dấu ấn nhiệm kỳ 2018-2023: Chương trình “01 triệu sáng kiến, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

Dấu ấn nhiệm kỳ 2018-2023: Chương trình “01 triệu sáng kiến, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

Xem tiếp

Tập trung chăm lo đời sống đoàn viên trong năm 2023

Tập trung chăm lo đời sống đoàn viên trong năm 2023

Xem tiếp

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨ TỈNH ĐỒNG NAI ĐẠT GIẢI BA CUỘC THI "CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ VĂN HÓA CÔNG VỤ"

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨ TỈNH ĐỒNG NAI ĐẠT GIẢI BA CUỘC THI "CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ VĂN HÓA CÔNG VỤ"

Xem tiếp

Tuyên dương 110 tập thể, cá nhân xuất sắc trong Chương trình 1 triệu sáng kiến

Tuyên dương 110 tập thể, cá nhân xuất sắc trong Chương trình 1 triệu sáng kiến

Xem tiếp

Nhân lên tinh thần sáng tạo trong công nhân

Nhân lên tinh thần sáng tạo trong công nhân

Xem tiếp

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2022) Những thủ lĩnh Công đoàn tâm huyết

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2022) Những thủ lĩnh Công đoàn tâm huyết

Xem tiếp

Khen thưởng đoàn viên nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Khen thưởng đoàn viên nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Xem tiếp

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhận khen thưởng Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng dại dịch Covid - 19" giai đoạn 1

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhận khen thưởng Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng dại dịch Covid - 19" giai đoạn 1

Xem tiếp

Bám sát tình hình thực tiễn của Đồng Nai để tổ chức các phong trào thi đua chất lượng

Bám sát tình hình thực tiễn của Đồng Nai để tổ chức các phong trào thi đua chất lượng

Xem tiếp

Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng

Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Lượt truy cập