Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc​

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

Điện thoại

I- TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 3842739

1

Vũ Ngọc Hà

Phụ trách TTTV PL

havn@dongnai.gov.vn

0913868877

2

Lê Tấn Tý

Chuyên viên

tylt@dongnai.gov.vn

 

3

Nguyễn T Huyền Trang

Kế toán

trangnth.ldld@dongnai.gov.vn

 

4

Phạm Thế Phương

Nhân viên

phuongpt.ldld@dongnai.gov.vn

 

II- BÁO LAO ĐỘNG ĐỒNG NAI: 3846163

1

Nguyễn Tôn Hoàng

 

 

3846163 0903 907595

III- TRƯỜNG DẠY NGHỀ SỐ 2: 3912530

1

Nguyễn Thanh Nhàn

 

 Quyền Hiệu trưởng

 

 

0903 866942

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập