Hỏi đáp về pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Văn bản vận động tham gia cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"

Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Văn bản số 892/LĐLĐ vận động tham gia cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"

Xem tiếp

Quy định xử phạt vi phạm bình đẳng giới

Luật Bình đẳng giới được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đă ban hành 3 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, trong đó có Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

Xem tiếp

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Xem tiếp

Tiền lương

1. Nguyên tắc, hình thức trả lương

Xem tiếp

Liên kết website

Lượt truy cập