Đại hội II


Tháng 9/1980 với tên gọi là Liên hiệp Công đoàn tỉnh Đồng Nai. BCH gồm 25 ủy viên. Đ/c Nguyễn Thị Minh – Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Cược giữ chức vụ – Phó Thư ký.


- Giai đoạn này có 333 CĐCS với 47.207 ĐV/ 89.058 LĐ.


Mục tiêu đại hội: Ra sức bồi dưỡng năng lực và phát huy quyền làm chủ tập thể XHCN của CNVC – Dấy lên phong trào thi đua sôi nổi đẩy mạnh sản xuất – Tích cực phục vụ nông nghiệp – Ổn định đời sống – Chống tiêu cực – Bảo vệ Tổ quốc.​

Liên kết website

Lượt truy cập