Công tác tư vấn PL

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Xem tiếp

CÔNG ĐOÀN THAM GIA BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC TÒA: Người lao động thắng kiện hơn 300 triệu đồng

CÔNG ĐOÀN THAM GIA BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC TÒA: Người lao động thắng kiện hơn 300 triệu đồng

Xem tiếp

TUYỂN GIẢNG VIÊN PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI

Trung tâm TVPL Công đoàn - LĐLD tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ tổ chức đào tạo 06 lớp công nhân nòng cốt về kiến thức pháp luật và trò chơi trong tháng 8, 9 năm 2018. Anh /chị nào có kiến thức pháp luật và kỹ năng tổ chức trò chơi xin ứng cử tham gia làm giảng viên của lớp.

Xem tiếp

Liên kết website

Lượt truy cập