Các Ban LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

DANH SÁCH CÁC BAN LĐLĐ TỈNH ĐỒNG NAI


STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ (mail.dongnai.gov.vn)

Điện thoại

BAN THƯỜNG TRỰC

1

Nguyễn Thị Như Ý

Chủ tịch

yntn.ldld@dongnai.gov.vn

0908 125 970

2

Bùi Thị Nhàn

Phó Chủ tịch Thường trực

nhanbt.td@dongnai.gov.vn

0908 656 464

 

3

Huỳnh Phước Sang

Phó Chủ tịch

sanghp.ldld@dongnai.gov.vn

0326687071

VĂN PHÒNG

1

Lê Hữu Hiền

Chánh Văn phòng

hienle@dongnai.gov.vn

0919 624 101

2

Huỳnh Văn Nhịn

Phó Chánh Văn phòng

nhinhv@dongnai.gov.vn

​0949 455 287

3

Nguyễn Văn Cường

Chuyên viên

cuongnv.ldld@dongnai.gov.vn

0946 151 879

4

Huỳnh Lê Thanh Tuyền

Chuyên viên

tuyenhlt.ldld@dongnai.gov.vn

0853 159 508

5

Nguyễn Minh Hoàng

Chuyên viên

hoangnm.ldld@dongnai.gov.vn

0919 477 384

6

Nguyễn Bảo Gia Danh

Chuyên viên

danhnbg.ldld@dongnai.gov.vn

 

0978577957

7

Nguyễn Thị Vương

Chuyên viên

vuongnt.ldld@dongnai.gov.vn

0913 733817

8

Nguyễn Văn Tâm

Lái xe

 

 

9

Lê Quang Viên

Lái xe

 

 

10

Diệp Thị Duyên

Nhân viên tạp vụ

 

 

11

Hứa Hoàng Long

Bảo vệ

 

 

12

Nguyễn Văn Vinh

Bảo vệ

 

 

VĂN PHÒNG UBKT

1

Nguyễn Việt Hoài

Chủ nhiệm UBKT

hoainv@dongnai.gov.vn

0985 627 609

2

Vũ Thị Hoa

Chuyên viên

hoavt.ldld@dongnai.gov.vn

0974440652

BAN TỔ CHỨC

1

Nguyễn Tấn Khanh

Phó Ban Tổ chức

khanhnt.ldld@dongnai.gov.vn

0919192434

2

Nguyễn  Thành Trung

Phó Ban Tổ chức

trungnt.ldld@dongnai.gov.vn

0977368125

3

Lê Thị Dung

Chuyên viên

dunglt.ldld@dongnai.gov.vn

0949 276 776

 

4

Trần Thị Minh Châu

Chuyên viên

chauttm.ldld@dongnai.gov.vn

0377 900 136

5

Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên

hiennt2@dongnai.gov.vn

098646822

BAN TUYÊN GIÁO NỮ CÔNG

1

Trịnh Đức Thắng

Phó Ban TGNC

ducthang.ldld@dongnai.gov.vn

0909 199 649

2

Nguyễn  Thị Phước An

Chuyên viên

anntp@dongnai.gov.vn

0934 119 203

3

Trần Thị Huệ

Chuyên viên

huett.ldld@dongnai.gov.vn

0812 285 041

4

Thái Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

hanhtth.ldld@dongnai.gov.vn

0915 487 679

5

Trần Thị Anh Thư

Chuyên viên

thutta.ldld@dongnai.gov.vn

0906 010 536

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

1

Kiều Minh Sinh

Trưởng Ban CSPL

sinhkm@dongnai.gov.vn

0919 501 111

2

Nguyễn  Hoàng Trung

Phó Ban CSPL

trungnh.ldld@dongnai.gov.vn

0919 473 767

3

Nguyễn  Mạnh Chiến

Chuyên viên

chiennm.ldld@dongnai.gov.vn

0906 187 134

4

Lê Thị Xuyến

Chuyên viên

xuyenlt@dongnai.gov.vn

0908 746 045

5

Đặng Thị Thu Thủy

Chuyên viên

thydtt.ldld@dongnai.gov.vn

0907 839 379

6

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

ngant.ldld@dongnai.gov.vn

0934 064 086

7

Trần Xuân Duyên

Chuyên viên

duyentx.ldld@dongnai.gov.vn

0839 449 404

BAN TÀI CHÍNH

1

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng ban

thuynt.ldld@dongnai.gov.vn

0919 880 467

2

Phạm Thị Thụy

Phó ban

thuypt.ldld@dongnai.gov.vn

0986 288 278

3

Lê Hải Yến

Chuyên viên

yenlh.ldld@dongnai.gov.vn

0945531939

4

Lê Thị Kim Dung

Chuyên viên

dungltk.ldld@dongnai.gov.vn

0838500679

5

Nguyễn Thị Minh Yến

Chuyên viên

yenntm.ldld@dongnai.gov.vn

0909577575

6

Lê Thị Tuyết Anh

Chuyên viên

anhltt@dongnai.gov.vn

0984347778

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

1

Phạm Văn Chiến

Chủ tịch

chienpv@dongnai.gov.vn

 ​0919672867

2

Lê Thị Giang Thảo

Phó Chủ tịch

thaolg@dongnai.gov.vn

0915273269

3

Nguyễn Thị Thơ

Chuyên viên

 

 

4

Nguyễn Lê Hải

Chuyên viên

 

 

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1

Vũ Ngọc Hà

Giám đốc

havn@dongnai.gov.vn

 0913868877

2

Lê Tấn Tý

Chuyên viên

tylt@dongnai.gov.vn

 0918207185

3

Ng Thị  Huyền Trang

Chuyên viên

Trangnth.ldld@dongnai.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Kim Yến

Chuyên viên

 

 

5

Dương Thị Thơm

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 


Liên kết website

Lượt truy cập