Đại hội VIII

ĐẠI HỘI VIII: Ngày 31-7 và 01/8/2008


BCH gồm 41 ủy viên. Đ/c Huỳnh Tấn Kiệt – Tỉnh ủy viên – tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đ/c Huỳnh Văn Tịnh – giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực; đ/c Lê Thị Mỹ Lệ – giữ chức vụ  Phó chủ tịch.


Đến tháng 6/2008 có 2.081 CĐCS, nghiệp đoàn, với 341.375 ĐV/ 405.121 LĐ, trong đó: HCSN có 1.311 CĐCS với 48.719 ĐV, DNNN có 63 CĐCS với 29.190 ĐV, ĐTNN có  421 CĐCS với 213.535 ĐV, ĐTTN có 273 CĐCS với 49.363 ĐV, NĐ có 13 đơn vị với 568 ĐV.


Mục tiêu đại hội: Đoàn kết, sáng tạo, hợp tác, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh công nhân với nông nhân và đội ngũ trí thức nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, giác ngộ giai cấp, tuyệt đối trung thành với Đảng. Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, đoàn kết trong nội bộ công nhân và tổ chức Công đoàn. Từng bước trí thức hoá đội ngũ CNLĐ, nâng cao trình độ tay nghề. Đổi mới manh mẽ phương thức hoạt động với phương châm; lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy CNVCLĐ làm đối tượng vận động, lấy việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ gắn với xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp làm nội dung đổi mới, xác định phát triển kinh tế – xã hội là mục tiêu hoạt động; chăm lo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, tập hợp ngày càng đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.​

Liên kết website

Lượt truy cập