Công tác tổ chức

ĐỀ CƯƠNG TRUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

ĐỀ CƯƠNG TRUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Xem tiếp

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Xem tiếp

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Xem tiếp

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 ĐÃ DIỄN RA PHIÊN LÀM VIỆC THỨ NHẤT

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 ĐÃ DIỄN RA PHIÊN LÀM VIỆC THỨ NHẤT

Xem tiếp

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Xem tiếp

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI LÂN THỨ VI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI LÂN THỨ VI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Xem tiếp

Bà Lê Thị Thanh Nguyệt tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động H.Long Thành nhiệm kỳ 2023-2028

Bà Lê Thị Thanh Nguyệt tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động H.Long Thành nhiệm kỳ 2023-2028

Xem tiếp

Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy được bầu giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy được bầu giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Xem tiếp

Ông Lê Thế Ngân tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động H.Xuân Lộc nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Lê Thế Ngân tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động H.Xuân Lộc nhiệm kỳ 2023-2028

Xem tiếp

Triển khai chương trình công tác công đoàn năm 2023

Triển khai chương trình công tác công đoàn năm 2023

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Lượt truy cập