Công đoàn cơ sở trực thuộc


DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

Fax

1

CĐCS Cty CP Ô tô Trường Hải

 Trương Hoàng Chương

Phụ trách phía Nam

 0933 805807

Liên kết website

Lượt truy cập