Đại hội III


Tháng 9/1983 với tên gọi là Liên hiệp Công đoàn tỉnh Đồng Nai. BCH gồm 37 ủy viên. Đ/c Nguyễn Văn Động – Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Hoàng giữ chức vụ – Phó Thư ký (đến 8/1988 về Ban Trọng tài Kinh tế tỉnh), đ/c Nguyễn Văn Cược – Phó Thư ký (đến 4/1984 phụ trách Phó BQL Lòng hồ Trị An).


- Giai đoạn này: đến năm 1983 có 410 CĐCS với 77.281 ĐV/ 93.626 LĐ.


- Đến năm 1987 có 575 CĐCS với 99.114 ĐV/ 119.813 LĐ.


Mục tiêu đại hội:  Xây dựng người công nhân mới – Phát huy quyền làm chủ tập thể trong lao động sản xuất – Bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân – Đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực – Ổn định và cải thiện đời sống công nhân viên chức.​

Liên kết website

Lượt truy cập