Đại hội VII


ĐẠI HỘI VII: Tháng 7/2003


BCH gồm 43 ủy viên. Đ/c Huỳnh Tấn Kiệt – Tỉnh ủy viên – giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đ/c Lê Thị Mỹ Lệ – giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực; đ/c Huỳnh Văn Tịnh – giữ chức vụ  Phó chủ tịch.


- Giai đoạn này số lượng CĐCS và đoàn viên tăng gần 4 lần so với năm 1992. Thời điểm tháng 5/2003 có 1.393 CĐCS, với 188.386 ĐV/ 236.206 LĐ, trong đó: HCSN có 924 CĐCS với 33.426 ĐV, DNNN có 137 CĐCS với 47.146 ĐV, DN.NQD có  332 CĐCS với 107.814 ĐV.


Mục tiêu đại hội: Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; đại diện, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp, chính đảng của CNVCLĐ; tăng cường đoàn kết, xây dựng mối quan hệ liên minh công nhân – nông dân – trí thức bền vững; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quóoc phòng an ninh của tỉnh và đất nước.​

Liên kết website

Lượt truy cập